Obsługa informatyczna firm (Outsourcing IT)

Obsługa informatyczna firm (Outsourcing IT)

Wyprzedź swoja konkurencję i powierz decyzje w sprawie infrastruktury informatycznej w ręce naszych specjalistów. Podniesiemy bezpieczeństwo Twojej organizacji – będziesz lepiej zarządzał działalnością i ograniczysz swoje koszty stałe. Reagujemy BARDZO szybko na zgłoszone problemy sieci komputerowych, sprzętu oraz oprogramowania. Zajmujemy się okresowymi przeglądami, kontrolą i gruntowną konserwacją. Prowadzimy okresową archiwizację danych, profilaktykę antywirusową, raporty stanu technicznego sprzętu. Zapewniamy stałą opiekę nad bezpieczeństwem danych. Przeprowadzamy aktualizację oprogramowania.

Jeżeli nie posiadasz fachowców w dziedzinie IT w swojej firmie, ta oferta jest Dla Ciebie!

 

Ze względu na specyfikę usług IT, różnorodność potrzeb naszych Klientów, różnorodność skali poszczególnych projektów, szybkości reakcji oraz wielu innych czynników, wycena naszych usług często ma charakter indywidualny.

Przygotowany dla Państwa cennik zawiera standardowe usługi informatyczne i serwisowe sprzętu oraz oprogramowania, jakie wykonamy dla Państwa w ramach abonamentu, bez ograniczenia liczbą godzin poświęconą z naszej strony na ich wykonanie. To jest:

– Opieka techniczna nad sprzętem komputerowym oraz urządzeniami peryferyjnymi
– Instalacja sprzętu oraz urządzeń peryferyjnych z podłączeniem do sieci i Internetu
– Instalacja oprogramowania
– Administrowanie sieciami i systemami informatycznymi
– Administrowanie komputerami
– Naprawy i konfiguracje systemów teleinformatycznych
– Okresowa kontrola sprawności i stanu technicznego sprzętu komputerowego
– Diagnozowanie i usuwanie awarii sprzętu i sieci
– Pomoc przy usuwaniu problemów z komputerami, urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem
– Konsultacje, doradztwo IT
– Konserwacja sprzętu komputerowego
– Doraźna pomoc telefoniczna

Zapraszamy do kontaktu