Obsługa informatyczna firm (Outsourcing IT)

Obsługa informatyczna firm (Outsourcing IT)

Decydując się na powierzenie losu swojej infrastruktury informatycznej w ręce specjalistów Snapvision, macie Państwo gwarancję wyjścia krok przed konkurencję. Przede wszystkim zajmiemy się podniesieniem poziomu bezpieczeństwa danej organizacji. Postaramy się o lepsze zarządzanie działalnością, które będzie iść w parze z niższymi kosztami stałymi.

Gwarantujemy, że na każde zgłoszone problemy sieci komputerowych, sprzętu lub oprogramowania zareagujemy bardzo szybko. Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie okresowych przeglądów, kontroli oraz wykonujemy gruntowne konserwacje.

Prowadzimy okresową archiwizację danych, profilaktykę antywirusową, raporty stanu technicznego sprzętu. Zapewniamy stałą opiekę nad bezpieczeństwem danych. Przeprowadzamy aktualizację oprogramowania.

Propozycja profesjonalnej obsługi

Jeżeli nie posiadasz fachowców w dziedzinie IT w swojej firmie, ta oferta jest Dla Ciebie!

Ze względu na specyfikę usług IT, różnorodność potrzeb naszych klientów, różnorodność skali poszczególnych projektów, szybkości reakcji oraz wielu innych czynników, wycena naszych usług często ma charakter indywidualny.

Przygotowany dla Państwa cennik zawiera standardowe usługi informatyczne i serwisowe sprzętu oraz oprogramowania, jakie wykonamy dla Państwa w ramach abonamentu, bez ograniczenia liczbą godzin poświęconą z naszej strony na ich wykonanie. To jest:

 • Opieka techniczna nad sprzętem komputerowym oraz urządzeniami peryferyjnymi,
 • Instalacja sprzętu oraz urządzeń peryferyjnych z podłączeniem do sieci i Internetu,
 • Instalacja oprogramowania,
 • Administrowanie sieciami i systemami informatycznymi,
 • Administrowanie komputerami,
 • Naprawy i konfiguracje systemów teleinformatycznych,
 • Okresowa kontrola sprawności i stanu technicznego sprzętu komputerowego,
 • Diagnozowanie i usuwanie awarii sprzętu i sieci,
  Pomoc przy usuwaniu problemów z komputerami, urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem,
 • Konsultacje, doradztwo IT,
 • Konserwacja sprzętu komputerowego,
 • Doraźna pomoc telefoniczna.

Zapraszamy do kontaktu