fbpx

Monitoring wizyjny a przepisy RODO Zostaw Komentarz

Pomimo tego, że rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane potocznie RODO, weszło w życie 25 maja 2018 roku, czyli ponad rok temu. Wciąż wiele kwestii związanych z monitoringiem wizyjnym i ochroną danych osobowych pozostają dla wielu osób niejasne. Jak wiadomo, monitoring CCTV ma za zadanie głównie zapewnić bezpieczeństwo obiektów i obszarów, w których zostanie on zamontowany. Dzięki niemu możliwa jest weryfikacja sprawców szkody, czy też pozyskanie materiałów dowodowych w sprawach, jeśli doszło do złamania prawa. Wprowadzenie RODO do Polski sprawiło, że zasady związane z monitoringiem także uległy zmianom. Dlatego też dziś wyjaśnimy co można, a czego nie wolno robić w świetle przepisów o ochronie danych osobowych. Kiedy i czy w ogóle panuje pełna dowolność, jeśli chodzi o montaż kamer, kiedy trzeba się stosować do różnorodnych przepisów oraz jakie prawa przysługują nagrywanym osobom.

Sklep z kamerami ip

Monitoring CCTV w miejscach publicznych, a RODO

Po wejściu w życie ustawy w dniu 25 maja 2018 roku monitoring wizyjny nie może być montowany w dowolnych miejscach i w dowolny sposób. Jego wykorzystanie musi być bowiem uzasadnione wyraźną podstawą prawną, dzięki której będzie można wyraźnie wskazać cel rejestracji obrazu w otoczeniu systemu monitoringu. Według RODO monitoring może być przeprowadzany przez szkoły oraz samorządy gminne i powiatowe, a także wojewódzkie i wszelkiego rodzaju podmioty zarządzające mieniem państwowym. Gdzie celem montażu systemów CCTV jest zachowanie porządku publicznego, wszelkiego rodzaju ochrony przeciw pożarowej, a także zachowanie bezpieczeństwa mienia i obywateli.

Według nowych przepisów, nagrania z kamer miejskich i zamontowanych w szkołach nie mogą być wykorzystywane jako sposób promocji, czy też oceny pracy osób nagrywanych. Dodatkowo same nagrania, muszą być przechowywane poza dostępem do nich osób trzecich, z jasno określonym terminem do kiedy są one dostępne do odtworzenia.

Systemy kamer w firmach i domach, a ochrona danych osobowych

Według przepisów RODO systemy CCTV montowane na prywatnych posesjach czy we wnętrzach budynków, a także w firmach spełniają wymogi dotyczące uzasadnionego interesu. Warto jednak pamiętać, że osoby posiadające w prywatnych domach systemy kamer, powinny przestrzegać zasad ochrony danych osobowych, jeśli obraz rejestrowany przez kamerę obejmuje, chociaż w części przestrzeń publiczną, czyli na przykład chodnik przed posesją.

Odnośnie do przepisów związanych z wykorzystywaniem systemów kamer w miejscach pracy, wszelkiego rodzaju regulacje można znaleźć w nowelizacji Kodeksu Pracy, który w art. 222 § 1 mówi, że monitoring na terenie zakładu pracy wokół niego może być wykorzystywane jedynie ze ściśle określonych powodów, którymi są między innymi: bezpieczeństwo pracowników, ochrona mienia, kontrola przebiegu produkcji lub kontroli zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić firmę na szkody. Oznacza to, że monitoring w zakładach pracy kategorycznie nie może być stosowane w celu kontroli czasu pracy, czy też obecności pracowników i ich zachowań na stanowisku roboczym. Ponadto Pracodawcy mają obowiązek poinformować pracowników o tym, że są oni nagrywani, a także muszą oni oznaczyć dokładnie teren, który podlega monitoringowi w widoczny czytelny dla wszystkich sposób.

Jakie działania związane z monitoringiem CCTV są zabronione w świetle przepisów RODO

Wprowadzenie przed rokiem nowej ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych skutkuje także szeregiem jasno wskazanych czynności i wytyczonych granic, których przekroczenie skutkuje złamaniem prawa, jeśli chodzi o stosowanie monitoringu wizyjnego. Pierwszym z takich zakazów jest kategoryczne zabronienie instalacji elementów systemu CCTV we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, palarniach czy pomieszczeniach socjalnych i stołówkach. Kolejnym jest natomiast zakaz używania zainstalowanych w kamerach mikrofonów, w celu nagrywania dźwięku w monitorowanych obszarach. Zakazy te tyczą się zarówno miejsc publicznych, takich jak komunikacja miejska, obiekty użyteczności publicznej i tym podobne, jak i także wszelkiego rodzaju firm i zakładów pracy. Złamanie któregokolwiek z tych zakazów wiązać może się z odpowiedzialnością karną lub cywilną. Gdyż rejestracja dźwięku oraz obrazu w wymienionych miejscach uznawane jest za nadmierną formę przetwarzania danych osobowych. 

Jakie prawa przysługują osobom nagranym przez monitoring wizyjny

Jednym z najważniejszych praw, jakie przysługują osobom nagrywanym przez systemy monitoringu, jest prawo do świadomości, że znajduje się ona w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym. Przez co administratorzy danych oraz właściciele systemów mają obowiązek w prosty, widoczny i czytelny sposób oznakować swoją posesję czy zakład pracy. Na przykład za pomocą tablic informacyjnych napisem „obiekt monitorowany”. Dodatkowym uprawnieniem osób przebywających w obszarze objętym rejestracja obrazu jest to, że mają one prawo do dostępu wszelkiego rodzaju nagrań z ich udziałem. W praktyce oznacza to, że jeśli posiadamy monitoring CCTV sklepu, który obejmuje także parking przed nim, na którym doszło do stłuczki. To właściciel auta, które zostało pozostawione na parkingu ma praw ubiegać się od nas nagrań po okazaniu dowodu osobistego i wskazaniu daty oraz godziny zdarzenia. W innych przypadkach żadna osoba niepowołany nie powinna mieć dostępu do nagrań, co skutkuje tym, że należy wyznaczyć osoby, które mogą przeglądać zdarzenia np. wskazani z imienia i nazwiska pracownicy, a sam rejestrator z nagraniami, powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, czyli zamknięty w szafie i zabezpieczony hasłem.

Wprowadzenie RODO sprawiło, że systemy CCTV nie mogą być już zamontowane i stosowane w dowolny sposób, a osoby, które nie stosują się do przepisów o ochronie danych osobowych, w sposób celowy lub nieświadomy podlegają surowym karom. Zarówno jeśli obszar prawa karnego, jak i cywilnego czy administracyjnego. Brak znajomości przepisów nie zwalnia natomiast z obowiązków spoczywających na właścicielach systemów monitoringu wizyjnego.

Co sądzicie o tym całym RODO? Skomentuj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.